Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Lineas Kereskedelmi és szolgáltató Bt (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.nomono.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.nomono.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai:

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1031 Budapest, Őrlő köz 5

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: előre megbeszélt időpontban

Telefon: +36 (209) 241-201

Internet cím: www.nomono.hu 

E-mail: info@nomono.hu
 

Regisztráció

Megrendelés

Adatbeviteli hibák javítása

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Szállítási és fizetési feltételek

Jótállás

Kötelező jótállás

Önkéntes jótállás

Szavatosság

Kellékszavatosság

  1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felelősség

Szerzői jogok

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Cím: 1031 Budapest, Őrlő köz 5.

Személyes ügyfélszolgálati előre megbeszélt időpontban Tel.: +36 (209) 241201

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 9-19 óráig, szombaton 9-14 óráig

Kapcsolattartó személy: Horváth Rudof

E-mail: info@nomono.hu
 

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .